หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 012 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1 20 5
2 007 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 11 80 23
3 003 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 16 49 32
4 014 โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 5 8 6
5 020 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ 4 24 9
6 018 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 1 2 2
7 004 โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 18 41 27
8 006 โรงเรียนวัดทรงธรรม 7 53 12
9 015 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 9 40 15
10 001 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 21 50 29
11 009 โรงเรียนสมุทรปราการ 9 16 11
12 005 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 6 16 11
13 008 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 27 57 37
14 002 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 16 39 27
15 024 โรงเรียนประภามนตรี 2 2 64 2
16 019 โรงเรียนป้วยฮั้ว 3 3 3
17 023 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1 1 1
18 022 โรงเรียนศิริวิทยา 2 2 2
19 010 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 7 10 7
20 016 โรงเรียนอาษาวิทยา 3 7 3
21 013 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 2 4 4
22 017 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 6 21 10
23 011 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 3 7 4
24 021 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 2 4 3
รวม 182 618 285
903

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]