สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 20 6 0 1 26
2 สตรีสมุทรปราการ 20 1 0 0 21
3 ราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ 17 0 1 0 18
4 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 16 0 0 0 16
5 เทพศิรินทร์สมุทรปราการ 16 0 0 0 16
6 นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 9 1 1 0 11
7 วิสุทธิกษัตรี 9 0 0 0 9
8 สมุทรปราการ 9 0 0 0 9
9 วัดทรงธรรม 6 1 0 0 7
10 อัสสัมชัญสมุทรปราการ 6 1 0 0 7
11 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 6 0 0 0 6
12 เซนต์โยเซฟ บางนา 5 0 1 0 6
13 มัธยมด่านสำโรง 5 0 0 0 5
14 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ 4 0 0 0 4
15 อาษาวิทยา 3 0 0 0 3
16 เซนต์โยเซฟทิพวัล 3 0 0 0 3
17 ป้วยฮั้ว 2 1 0 0 3
18 ประภามนตรี 2 2 0 0 0 2
19 ศิริวิทยา 2 0 0 0 2
20 อำนวยวิทย์ 2 0 0 0 2
21 เทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 2 0 0 0 2
22 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ 1 0 0 0 1
23 ศรีวิทยาปากน้ำ 1 0 0 0 1
24 มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม 0 1 0 0 1
รวม 166 12 3 1 181