หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม  
2 โรงเรียนคงคาราม  
3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จ.เพชรบุรี  
4 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี  
5 โรงเรียนดอนยางวิทยา  
6 โรงเรียนถาวรานุกูล  
7 โรงเรียนท่ายางวิทยา  
8 โรงเรียนบางตะบูนวิทยา  
9 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา  
10 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา  
11 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี  
12 โรงเรียนพรหมานุสรณ์  
13 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต  
14 โรงเรียนวัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร์)  
15 โรงเรียนศรัทธาสมุทร  
16 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  
17 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  
18 โรงเรียนหัวหิน  
19 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย  
20 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา จ.เพชรบุรี  
21 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จ.สมุทรสาคร  
22 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี  
23 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา ต.บางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]