หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่ม สมุทรปราการ เขต 2
ณ จังหวัดเพชรบุรี.
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรัทธาสมุทร ห้อง จุดที่ 1 ศูนย์ ERIC อาคาร 2 , จุดที่ 2 ห้องปฏิบัติการ อาคาร 4 24 ธ.ค. 2556 จุดที่ 1 09.00-12.00, จุดที่ 2 13.00-16.00
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาสมุทร ห้อง จุดที่ 1 ห้องทองอุไร 3 อาคาร 1, จุดที่ 2 ห้องปฏิบัติการ อาคาร 4 24 ธ.ค. 2556 จุดที่ 1 09.00-12.00, จุดที่ 2 13.00-16.00
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ใต้อาคารเรียน 1 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 40
09.00-17.00
-
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย โดมเอนกประสงค์ริมแม่น้ำ 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 40
09.00-17.00
-
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรัทธาสมุทร ห้อง โดมน้ำเงิน 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 40
09.00-17.00
-
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาสมุทร ห้อง โดมแดง 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 40
09.00-17.00
-
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนถาวรานุกูล เวทีโรงอาหาร อาคาร 4 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 40
09.00-17.00
-
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนถาวรานุกูล ห้อง หอประชุมนภาลัย 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 40
09.00-17.00
-
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนถาวรานุกูล โดมติดกับหอประชุมนภาลัย 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 40
09.00-17.00
-
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนถาวรานุกูล ห้อง ห้องประชุมมณีพิสุทธิ์ 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 21 - 40
09.00-17.00
-
11 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 24 ธ.ค. 2556 09.00-17.00
-
12 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม 25 ธ.ค. 2556 09.00-17.00
-
13 327 การแข่งขันเครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาสมุทร ศูนย์กีฬา 24 ธ.ค. 2556
25 ธ.ค. 2556
09.00-17.00
-
14 328 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรัทธาสมุทร ศูนย์กีฬา 25 ธ.ค. 2556
26 ธ.ค. 2556
09.00-17.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]