หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่ม สมุทรปราการ เขต 2
ณ จังหวัดเพชรบุรี.
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 3 ห้อง 336 (รายงานตัว 335) 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ (รายงานตัว 334) 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน ลานเอนกประสงค์ 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 26
09.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน ลานเอนกประสงค์ 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 26
09.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 ห้อง ห้องประชุมอาคารอัศวพาหุ (รายงานตัวห้องรมณีย์วัน) 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 30
09.00
-
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 4 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 20 - 39
09.00
-
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนหัวหิน หอประชุม 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 18 - 34
09.00
-
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 ห้อง 134 (รายงานตัว 133) 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00
-
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 ห้อง 135 (รายงานตัว 125) 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00
-
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 ห้อง 122 (รายงานตัว 123,124) 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00
-
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 ห้อง 122 (รายงานตัว 123,124) 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 51
09.00
-
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนหัวหิน อาคาร 1 ห้อง 131 (รายงานตัว 132) 25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 20 - 39
09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]