หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 กลุ่ม สมุทรปราการ เขต 2
ณ จังหวัดเพชรบุรี.
ระหว่าง วันที่ 24-26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 24 ธ.ค. 2556 09.00-16.00
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 25 ธ.ค. 2556 09.00-16.00
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 24 ธ.ค. 2556 09.00-12.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง 534 24 ธ.ค. 2556 13.00-16.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องสารารุกรมไทยฯ 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 25

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-12,26-38 เช้า 13-25,39-51 บ่าย
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมอาคารกิจกรรมนักเรียน 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 25

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-12,26-38 เช้า 13-25,39-51 บ่าย
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 3 ห้อง 032-033 24 ธ.ค. 2556 09.00-16.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชั้น 3 ห้อง 032-033 25 ธ.ค. 2556 09.00-16.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อาคาร 80 ปี ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมละอองเบญจานุวัตรา 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 25

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-12,26-38 เช้า 13-25,39-51 บ่าย
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ หอประชุม ห้อง หอประชุมโรงเรียน 24 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 25

25 ธ.ค. 2556
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.00 ลำดับที่ 1-12,26-38 เช้า 13-25,39-51 บ่าย
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 139 24 ธ.ค. 2556 09.00-16.00
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 25 ธ.ค. 2556 09.00-16.00
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 25 ธ.ค. 2556 09.00-16.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 24 ธ.ค. 2556 09.00-16.00
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 228 24 ธ.ค. 2556 09.00-16.00
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ หอประชุม ห้อง หอประชุมโรงเรียน 26 ธ.ค. 2556 09.00-16.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์ อาคาร 80 ปี ชั้น 1,2 ห้อง ห้องประชุมละอองเบญจานุวัตรา 501 26 ธ.ค. 2556 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]