หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 43 42 100% 0 0% 0 0% 0 0% 42
2 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 30 30 100% 0 0% 0 0% 0 0% 30
3 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 26 26 100% 0 0% 0 0% 0 0% 26
4 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 25 25 100% 0 0% 0 0% 0 0% 25
5 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 16 15 93.75% 1 6.25% 0 0% 0 0% 16
6 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
7 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
8 โรงเรียนสาธิตบางนา 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
9 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
10 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
11 โรงเรียนทรงวิทยา เทพารักษ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
12 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
13 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
14 โรงเรียนเกวลินวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]