หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 013 โรงเรียนทรงวิทยา เทพารักษ์ 2 7 4
2 006 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 25 196 48
3 010 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 9 16 12
4 003 โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 30 88 52
5 007 โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 26 64 43
6 009 โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ 10 37 15
7 008 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 16 46 31
8 001 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 43 129 72
9 002 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ 1 3 2
10 011 โรงเรียนสาธิตบางนา 6 6 6
11 015 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 2 2 2
12 005 โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 5 25 10
13 012 โรงเรียนเกวลินวิทยา 1 1 1
14 004 โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี 3 15 7
รวม 179 635 305
940

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]