สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ราชวินิตบางแก้ว 42 0 0 42 42 0 0 0 42
2 บางบ่อวิทยาคม 30 0 0 30 30 0 0 0 30
3 บางพลีราษฎร์บำรุง 26 0 0 26 26 0 0 0 26
4 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 25 0 0 25 25 0 0 0 25
5 พูลเจริญวิทยาคม 16 0 0 16 15 1 0 0 16
6 บางแก้วประชาสรรค์ 10 0 0 10 10 0 0 0 10
7 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 9 0 0 9 9 0 0 0 9
8 สาธิตบางนา 6 0 0 6 6 0 0 0 6
9 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ 5 0 0 5 5 0 0 0 5
10 เปร็งวิสุทธาธิบดี 3 0 0 3 3 0 0 0 3
11 ทรงวิทยา เทพารักษ์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
12 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
13 ราชวินิตสุวรรณภูมิ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
14 เกวลินวิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
รวม 178 0 0 178 177 1 0 0 178