หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน อ.วิหารแดง  
2 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อ.มวกเหล็ก  
3 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 532 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง สระบุรี นายสมบัติ บ่อสมบัติ   0909932577
4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี นางสาวดวงพร ใจภิภักดิ์   0898051394
5 โรงเรียนหนองแคสรกิจพิทยา อ.หนองแค  
6 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อ.เสาไห้ จำลอง นำพา   0890037482
7 โรงเรียนแก่งคอย อ.แก่งคอย  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]