หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน พฤศจิกายน

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 128 15 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 129 15 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 117 15 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 118 15 พ.ย. 2556 9.00-12.00
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 121 15 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ห้องเก็บตัว 126
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 123 15 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ห้องเก็บตัว 126
7 278 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 128 15 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ห้องเก็บตัว 127
8 279 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 129 15 พ.ย. 2556 9.00-12.00 ห้องเก็บตัว 127
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 117 15 พ.ย. 2556 9.00-10.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 118 15 พ.ย. 2556 9.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]