หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน พฤศจิกายน

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 341,342 14 พ.ย. 2556 09.30 - 11.30
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 347,348 14 พ.ย. 2556 09.30 - 11.30
-
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321,322,323,324 14 พ.ย. 2556 09.00
-
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331,332,333,334 14 พ.ย. 2556 09.00
-
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
-
-
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
-
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1,คอมพิวเตอร์ 2 14 พ.ย. 2556 09.30
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 14 พ.ย. 2556 09.30
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 14 พ.ย. 2556 09.30 - 10.30
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 14 พ.ย. 2556 11.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]