หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน พฤศจิกายน

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ห้องแนะแนว 14 พ.ย. 2556 09.00-16.30 เวลารายงานตัว 08.00-08.30
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 315-316 14 พ.ย. 2556 09.00-16.30 เวลาลงทะเบียน 08.00-08.30
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล หอประชุมอเนกประสงค์ (โดม) 14 พ.ย. 2556 09.00-16.30 เวลาลงทะเบียน 08.00-08.30
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล หอประชุมอเนกประสงค์ (โดม) 14 พ.ย. 2556 09.00-16.30 เวลาลงทะเบียน 08.00-08.30
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 14 พ.ย. 2556 09.00-16.30 เวลาลงทะเบียน 08.00-08.30
6 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล ห้องโสตทัศนศึกษา 14 พ.ย. 2556 09.00-16.30 เวลาลงทะเบียน 08.00-08.30
7 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล หอประชุม 14 พ.ย. 2556 09.00-16.30 เวลารายงานตัว 08.00-08.30
8 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 14 พ.ย. 2556 09.00-16.30 เวลารายงานตัว 08.00-08.30
9 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 14 พ.ย. 2556 09.00-16.30 เวลารายงานตัว 08.00-08.30
10 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 14 พ.ย. 2556 09.00-16.30 เวลารายงานตัว 08.00-08.30
11 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 14 พ.ย. 2556 09.00-16.30 เวลารายงานตัว 08.00-08.30น.
12 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง ห้องจริยศึกษา 14 พ.ย. 2556 09.00-16.30 เวลารายงานตัว 08.00-08.30น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]