หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สระบุรี กลุ่ม 1
ณ ..................................................................
ระหว่าง วันที่ 14-15 เดือน พฤศจิกายน

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1-3 ห้อง ห้องฝรั่งเศส 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ห้องฝรั่งเศสติดกับห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ชั้น2)
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4-6 ห้อง 541 ห้องเก็บตัวใช้ห้อง 542 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ห้องเก็บตัวใช้ห้อง 542
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1-3 ห้อง 553 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4-6 ห้อง 554 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1-3 ห้อง 543 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4-6 ห้อง 544 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1-3 ห้อง ห้อง SEAR 15 พ.ย. 2556 09.00-15.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4-6 ห้อง ห้อง 534 15 พ.ย. 2556 09.00-15.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1-3 ห้อง ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 15 พ.ย. 2556 09.00-15.00 ห้องโสตทัศนูปกรณ์อยู่ชั้นสองถัดจากห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ห้องฝรั่งเศสและห้อง 523
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4-6 ห้อง หอประชุมใหญ่ 15 พ.ย. 2556 09.00-15.00
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 1-3 ห้อง 417 ห้องเก็บตัวใช้ห้อง 427 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ห้องเก็บตัวใช้ห้อง 427
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อาคาร 4 ชั้น 4-6 ห้อง 417 ห้องเก็บตัวใช้ห้อง 427 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 1-3 ห้อง อาคาร 6 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00 อาคารหลังใหม่ สีครีม อยู่ถัดจาดอาคาร 5
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อาคาร 6 ชั้น 4-6 ห้อง อาคาร 6 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00 อาคารหลังใหม่สีครีม ถัดจากอาคาร 5
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1-3 ห้อง 551 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 4-6 ห้อง 552 15 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]