หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 116 93 84.55% 11 10% 2 1.82% 4 3.64% 110
2 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 98 62 67.39% 14 15.22% 9 9.78% 7 7.61% 92
3 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 107 59 56.73% 23 22.12% 9 8.65% 13 12.5% 104
4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 98 52 54.74% 22 23.16% 7 7.37% 14 14.74% 95
5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 81 39 52.7% 14 18.92% 4 5.41% 17 22.97% 74
6 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 77 28 43.08% 15 23.08% 5 7.69% 17 26.15% 65
7 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 64 25 42.37% 15 25.42% 5 8.47% 14 23.73% 59
8 โรงเรียนสุธีวิทยา 65 21 33.33% 20 31.75% 9 14.29% 13 20.63% 63
9 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 34 15 44.12% 12 35.29% 1 2.94% 6 17.65% 34
10 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พระพุทธบาท 35 8 22.86% 9 25.71% 7 20% 11 31.43% 35
11 โรงเรียนหนองโดนวิทยา 14 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
12 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 25 6 31.58% 6 31.58% 2 10.53% 5 26.32% 19
13 โรงเรียนราษฏร์ศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]