หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ม.7 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด 23110 นายทนง สังวาลย์   089-5420542
2 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 25 ถนนท่าเรือจ้าง ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด นายศุภชัย กินนารัตน์   0817626016
3 โรงเรียนตราษตระการคุณ 494 ถ.เนินตาแมว ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด ครูเสาวนีย์ ช่างเหลา (คอมพิวเตอร์,หุ่นยนต์)   0852006046
4 โรงเรียนตราษตระการคุณ 494 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด นางมณีรัตน์ กินนารัตน์   0892522009
5 โรงเรียนตราษตระการคุณ 494 ถ.เนินตาแมว ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด นางอรัญญา ถือสัตย์ (การงานอาชีพ)   0817624678
6 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 159/15 อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด นางสาวมัณฑนา โพธิ์ศรีวังชัย (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   0862346557
7 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 14 ถนนศรีสุวรรณพิศ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด นางสาวศศิธร พันธ์ชมภู   0899392723
8 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จังหวัดตราด 14 ถนนศรีสุวรรณพิศ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด นางสาวสารภี สุทธิพร   0810030859
9 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด นางสาวปรางค์ศรี สุกขากรณ์   086-1458847
10 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม 227 หมู่1 ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จ.ตราด 23120 นายวรวัฒน์ มานิตย์   087-1380915

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]