หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 29 สิงหาคม - 23 กันยายน 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม สวนป่าหน้าอาคาร1 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.30 น.
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม สวนป่าหน้าอาคาร1 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 328 23 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 23 ก.ย. 2556 - ไม่มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 23 ก.ย. 2556 - ไม่มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม อาคาร 2 ห้องวิทยบริการ 23 ก.ย. 2556 09.00-15.00
-
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม อาคาร 1 ห้องโสตฯ 23 ก.ย. 2556 09.00-15.00
-
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 321 23 ก.ย. 2556 09.00-10.30
-
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม อาคาร 3 ห้อง 321 23 ก.ย. 2556 10.00-12.30
-
10 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม อาคาร 3 ห้องสมุด 23 ก.ย. 2556 08.30-16.30
-
11 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม อาคาร 3 ห้องสมุด 23 ก.ย. 2556 08.30-16.30
-
12 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม อาคาร 1 ห้อง111 23 ก.ย. 2556 08.30-14.00
-
13 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม อาคาร 1 ห้อง111 23 ก.ย. 2556 08.30-14.00
-
14 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม อาคาร 1 ห้อง128 23 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
15 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม อาคาร 1 ห้อง128 23 ก.ย. 2556 09.00-16.30
-
16 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 113 23 ก.ย. 2556 10.00-12.00
-
17 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม อาคาร 1 ห้อง 113 23 ก.ย. 2556 10.00-12.00
-
18 630 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 23 ก.ย. 2556 - ไม่มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
19 631 การประกวดมาร์ชชิ่งความดี เพื่อสร้างความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 23 ก.ย. 2556 - ไม่มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]