หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 29 สิงหาคม - 23 กันยายน 2556

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ โรงฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง โรงฝึกงาน 18 ก.ย. 2556 08.00-12.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ โรงฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง โรงฝึกงาน 18 ก.ย. 2556 12.00-16.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ โรงฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง โรงฝึกงาน 18 ก.ย. 2556 08.00-12.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ โรงฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง โรงฝึกงาน 18 ก.ย. 2556 12.00-16.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ คหกรรม ชั้น 1 ห้อง คหกรรม 19 ก.ย. 2556 08.00-12.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ คหกรรม ชั้น 1 ห้อง คหกรรม 19 ก.ย. 2556 08.00-12.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ คหกรรม ชั้น 1 ห้อง คหกรรม 18 ก.ย. 2556 08.00-12.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ คหกรรม ชั้น 1 ห้อง คหกรรม 18 ก.ย. 2556 12.00-16.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ โรงฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง โรงฝึกงาน 19 ก.ย. 2556 08.00-12.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ โรงฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง โรงฝึกงาน 19 ก.ย. 2556 12.00-16.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ เขียนแบบ ชั้น 1 ห้อง เขียนแบบ 18 ก.ย. 2556 08.00-12.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ เขียนแบบ ชั้น 1 ห้อง เขียนแบบ 18 ก.ย. 2556 12.00-16.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
13 623 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ ช่างยนต์ ชั้น 1 ห้อง ช่างยนต์ 19 ก.ย. 2556 08.00-12.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
14 624 การแข่งขันการทำกระทงทอง ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ ช่างยนต์ ชั้น 1 ห้อง ช่างยนต์ 19 ก.ย. 2556 12.00-16.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ ช่างยนต์ ชั้น 1 ห้อง ช่างยนต์ 18 ก.ย. 2556 08.00-12.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ ช่างยนต์ ชั้น 1 ห้อง ช่างยนต์ 18 ก.ย. 2556 12.00-16.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ คหกรรม ชั้น 1 ห้อง คหกรรม 19 ก.ย. 2556 12.00-16.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ คหกรรม ชั้น 1 ห้อง คหกรรม 19 ก.ย. 2556 12.00-16.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
19 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ SMaRT SCHOOL ชั้น 2 ห้อง คอม 1 19 ก.ย. 2556 08.00-14.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
20 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ SMaRT SCHOOL ชั้น 2 ห้อง คอม 1 19 ก.ย. 2556 08.00-12.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
21 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ SMaRT SCHOOL ชั้น 2 ห้อง คอม 1 19 ก.ย. 2556 08.00-12.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
22 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ SMaRT SCHOOL ชั้น 2 ห้อง คอม 2 19 ก.ย. 2556 08.00-14.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
23 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ SMaRT SCHOOL ชั้น 2 ห้อง คอม 2 19 ก.ย. 2556 08.00-14.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
24 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ SMaRT SCHOOL ชั้น 2 ห้อง คอม 1 18 ก.ย. 2556 08.00-12.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
25 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ SMaRT SCHOOL ชั้น 2 ห้อง คอม 2 18 ก.ย. 2556 8.00-12.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
26 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ SMaRT SCHOOL ชั้น 2 ห้อง คอม 2 18 ก.ย. 2556 08.00-12.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
27 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ SMaRT SCHOOL ชั้น 2 ห้อง คอม 2 18 ก.ย. 2556 08.00-12.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
28 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ SMaRT SCHOOL ชั้น 2 ห้อง คอม 2 18 ก.ย. 2556 08.00-12.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
29 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง คอม 2 18 ก.ย. 2556 08.00-12.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
30 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 19 ก.ย. 2556 08.00-12.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
31 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 19 ก.ย. 2556 08.00-12.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
32 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ SMaRT SCHOOL ชั้น 2 ห้อง คอม 2 19 ก.ย. 2556 08.00-14.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
33 142 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 17 ก.ย. 2556 07.30-17.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
34 143 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 17 ก.ย. 2556 07.30-17.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
35 163 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนตราษตระการคุณ โรงฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง ช่างยนต์ 17 ก.ย. 2556 07.30-17.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
36 166 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ โรงฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง ช่างยนต์ 17 ก.ย. 2556 07.30-17.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
37 169 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 โรงเรียนตราษตระการคุณ โรงฝึกงาน ชั้น 1 ห้อง ช่างไม้ 17 ก.ย. 2556 07.30-17.00 ตารางการแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]