หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จังหวัดตราด
ระหว่าง วันที่ 29 สิงหาคม - 23 กันยายน 2556

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ระยะเวลาการแข่งขันขึ้นอยู่กับจำนวนทีมผู้เข้าแข่งขัน
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 4 ชั้น 2 ห้อง 421 29 ส.ค. 2556 13.00-16.00 ระยะเวลาการแข่งขันขึ้นอยู่กับจำนวนทีมผู้เข้าแข่งขัน
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง SEAR 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ระยะเวลาการแข่งขันขึ้นอยู่กับจำนวนทีมผู้เข้าแข่งขัน
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 4 ชั้น 2 ห้อง SEAR 29 ส.ค. 2556 13.00-16.00 ระยะเวลาการแข่งขันขึ้นอยู่กับจำนวนทีมผู้เข้าแข่งขัน
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 427 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ระยะเวลาการแข่งขันขึ้นอยู่กับจำนวนทีมผู้เข้าแข่งขัน
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 4 ชั้น 2 ห้อง 427 29 ส.ค. 2556 13.00-16.00 ระยะเวลาการแข่งขันขึ้นอยู่กับจำนวนทีมผู้เข้าแข่งขัน
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 4 ชั้น 2 ห้อง 436 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 4 ชั้น 3 ห้อง 436 29 ส.ค. 2556 13.00-16.00
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 4 ชั้น 2 ห้อง Tell me more 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ระยะเวลาการแข่งขันขึ้นอยู่กับจำนวนทีมผู้เข้าแข่งขัน
10 322 การแข่งขันละครสั้นชวนหัว (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 4 ชั้น 2 ห้อง Tell me more 29 ส.ค. 2556 13.00-16.00 ระยะเวลาการแข่งขันขึ้นอยู่กับจำนวนทีมผู้เข้าแข่งขัน
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
-
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 4 ชั้น 3 ห้อง 437 29 ส.ค. 2556 09.00-12.00 ระยะเวลาการแข่งขันขึ้นอยู่กับจำนวนทีมผู้เข้าแข่งขัน
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 4 ชั้น 3 ห้อง 437 29 ส.ค. 2556 13.00-16.00 ระยะเวลาการแข่งขันขึ้นอยู่กับจำนวนทีมผู้เข้าแข่งขัน
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
-
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้อง 421 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ห้อง SEAR 8 ต.ค. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]