หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 134 83 66.4% 26 20.8% 9 7.2% 7 5.6% 125
2 โรงเรียนตราษตระการคุณ 117 81 70.43% 26 22.61% 4 3.48% 4 3.48% 115
3 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 123 56 50.91% 24 21.82% 22 20% 8 7.27% 110
4 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 107 53 53.54% 28 28.28% 11 11.11% 7 7.07% 99
5 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 75 28 38.89% 22 30.56% 13 18.06% 9 12.5% 72
6 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 76 28 42.42% 20 30.3% 9 13.64% 9 13.64% 66
7 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 66 19 30.16% 21 33.33% 14 22.22% 9 14.29% 63
8 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 48 15 33.33% 20 44.44% 8 17.78% 2 4.44% 45
9 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 37 13 38.24% 11 32.35% 6 17.65% 4 11.76% 34
10 โรงเรียนวัดคลองสน 53 10 23.81% 13 30.95% 10 23.81% 9 21.43% 42
11 โรงเรียนมารดานุสรณ์ 22 10 47.62% 6 28.57% 0 0% 5 23.81% 21
12 โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม 35 9 33.33% 7 25.93% 4 14.81% 7 25.93% 27
13 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 55 7 14.58% 11 22.92% 17 35.42% 13 27.08% 48
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์49 23 5 27.78% 3 16.67% 6 33.33% 4 22.22% 18
15 โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 33 4 13.79% 16 55.17% 6 20.69% 3 10.34% 29
16 โรงเรียนประณีตวิทยาคม 26 3 13.04% 6 26.09% 6 26.09% 8 34.78% 23
17 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม 35 2 6.9% 8 27.59% 12 41.38% 7 24.14% 29
18 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 24 1 5.56% 7 38.89% 5 27.78% 5 27.78% 18
19 โรงเรียนกีฬา 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
20 โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]