หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 011 โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 123 256 188
2 004 โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 37 68 52
3 003 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 76 222 106
4 001 โรงเรียนตราษตระการคุณ 117 298 162
5 012 โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 75 202 100
6 009 โรงเรียนประณีตวิทยาคม 26 52 26
7 016 โรงเรียนวัดคลองสน 53 94 66
8 002 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 134 319 198
9 010 โรงเรียนสะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 33 58 45
10 013 โรงเรียนหนองบอนวิทยาคม 55 110 86
11 006 โรงเรียนอ่าวใหญ่พิทยาคาร 66 119 78
12 015 โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม 2 4 3
13 005 โรงเรียนเขาน้อยวิทยาคม 48 86 59
14 008 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 107 233 135
15 007 โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม 35 63 48
16 014 โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม 35 68 55
17 020 โรงเรียนมารดานุสรณ์ 22 35 32
18 019 โรงเรียนกีฬา 4 4 4
19 017 โรงเรียนพระปริยัติธรรม 24 39 34
20 018 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์49 23 38 23
รวม 1095 2368 1500
3868

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]