สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ตราษตระการคุณ 42 37 15 94 81 26 4 4 111
2 สตรีประเสริฐศิลป์ 35 26 23 84 83 26 9 7 118
3 คลองใหญ่วิทยาคม 31 16 13 60 56 24 22 8 102
4 เขาสมิงวิทยาคมฯ 19 29 17 65 53 28 11 7 92
5 ตราดสรรเสริญวิทยาคม 13 11 8 32 28 20 9 9 57
6 บ่อไร่วิทยาคม 11 7 12 30 28 22 13 9 63
7 เขาน้อยวิทยาคม 7 7 5 19 15 20 8 2 43
8 อ่าวใหญ่พิทยาคาร 3 6 6 15 19 21 14 9 54
9 มารดานุสรณ์ 2 3 3 8 10 6 0 5 16
10 วัดคลองสน 2 2 6 10 10 13 10 9 33
11 คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 2 1 3 6 13 11 6 4 30
12 แหลมงอบวิทยาคม 1 3 0 4 2 8 12 7 22
13 เนินทรายวิทยาคม 1 2 1 4 9 7 4 7 20
14 ประณีตวิทยาคม 1 1 1 3 3 6 6 8 15
15 ราชประชานุเคราะห์49 1 0 3 4 5 3 6 4 14
16 หนองบอนวิทยาคม 0 1 4 5 7 11 17 13 35
17 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 0 0 2 2 4 16 6 3 26
18 พระปริยัติธรรม 0 0 0 0 1 7 5 5 13
19 กีฬา 0 0 0 0 0 1 2 0 3
20 เกาะกูดวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 171 152 122 445 427 276 164 121 867