เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
31 ส.ค. 2556
11 ก.ย. 2556
12 ก.ย. 2556
13 ก.ย. 2556
17 ก.ย. 2556
18 ก.ย. 2556
19 ก.ย. 2556
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
***** ประกาศจากส่วนกลาง *****

เขตใดที่แข่งขันเสร็จแล้ว ให้ admin ทำการเข้าระบบ แล้วไปที่เมนู
"(1) ประกาศตัวแทนแข่งต่อ" แล้วตรวจสอบความถูกต้องให้ครบถ้วนทุกกิจกรรม จากนั้นไปที่เมนู
"(2) แจ้งโอนข้อมูลเข้าระดับภาค" แล้วคลิกที่ "แจ้งระดับภาคให้โอนข้อมูล"

เมื่อทำการแจ้งโอนข้อมูลแล้ว ผู้ดูแลเว็บระดับภาค จะทำการโอนข้อมูลให้ท่านเอง โดยเมื่อโอนเสร็จ สถานะของเว็บจะเปลี่ยนเป็น "โอนข้อมูลแล้ว"
เป็นอันเสร็จสิ้นการตัดตัวแทนเข้าแข่งระดับภาค โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนได้ที่เว็บระดับภาค แยกตาม สพป. และ สพม.

 
  ประกาศ!!! การประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. กิจกรรม การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ของ สพป. และ สพม. ทุกรายการ ไม่มีการจัดระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตามเกณฑ์ จะมีการแข่งขันในระดับภาค โดยการส่งโครงร่างการประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดยดำเนินการดังนี้
1. ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. ส่งผลงานและแนบใบสมัคร(กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว)
ตามรายละเอียดที่
http://www.innoobec.org/?page=RobotProject56&language=th
 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
ตรวจสอบการลงทะเบียน

  ประกาศ  สพป.อ่างทอง ได้โอนข้อมูลการลงทะเบียนเข้าแข่งขันในระดับภาคกลาง ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ขอให้โรงเรียน ตรวจสอบการลงทะเบียน ได้ที่เว็บระดับภาค  หากมีข้อผิดพลาด แจ้ง สพป.อ่างทอง โดยด่วน

วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 19:26 น.
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63
      โรงเรียนที่เป็นตัวแทน กิจกรรมการแข่งขันที่ต้องส่งเอกสารก่อนล่วงหน้า ขอให้ส่งเอกสาร ภายใน 3 ธ.ค.2556 ที่กลุุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อ่างทอง หนังสือ รายการกิจกรรม ลำดับที่
วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12:05 น.
พิมพ์เกียรติบัตร
 พิมพ์เกียรติบัตร กรรมการ นักเรียน ครูผู้ฝึกสอน ได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2556
วันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน 2556 เวลา 22:59 น.
กำหนดการพิธีเปิด
 กำหนดการพิธีเปิด งานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ ๙ และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รายละเอียด
วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 23:43 น.
คณะกรรมการจัดงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 9 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ฯ
       สพป.อ่างทอง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 9 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556รายละเอียด
วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 14:14 น.
ตรวจสอบการลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน
 21 - 27 สิงหาคม 2556 โรงเรียนตรวจสอบ แก้ไข เพิ่มเติม การลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน
วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 22:24 น.
การสมัครเข้าแข่งขัน

สถานศึกษา สังกัดเอกชน และสังกัดเทศบาล สมัครเข้าแข่งขันได้ใน ระดับชั้น ก่อนประถมศึกษา และ ระดับประถมศึกษา ป.1- ป. 6  เท่านั้น

วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2556 เวลา 19:53 น.
กำหนดการแข่งขัน ภลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทส
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กำหนดแข่งขัน วันที่ 31 สิงหาคม 2556 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วันอาทิตย์ ที่ 11 สิงหาคม 2556 เวลา 12:40 น.
แบบส่งรายชื่อ ตัวแทนกลุ่มโรงเรียน
 แบบส่งรายชื่อ ตัวแทนกลุ่มโรงเรียน เข้าแข่งขันในงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 9 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฯ ให้ สพป.อ่างทองรายละเอียด 
วันพุธ ที่ 07 สิงหาคม 2556 เวลา 12:55 น.
ใบสมัคร รอบคัดเลือกตัวแทนกลุ่มโรงเรียน
ใบสมัคร รอบคัดเลือกตัวแทนกลุ่มโรงเรียน เข้าแข่งขันในงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 9 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ปีการศึกษา 2556รายละเอียด
วันพุธ ที่ 07 สิงหาคม 2556 เวลา 12:49 น.
หนังสือ สพป.อท. ที่ ศธ 04174/2943 ลว 31 ก.ค.2556
สนามแข่งขัน
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การจัดส่งเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ช่องติดต่อสื่อสารเฉพาะกับคณะกรรมการจัดกิจกรรมนักบินน้อย สพฐ. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กำหนดการนำเสนอโครงงานระบบสมองกลฝังตัว วันที่ 11 ก.พ. 61
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 167
จำนวนทีม 1,540
จำนวนนักเรียน 3,557
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,119
จำนวนกรรมการ 962
ครู+นักเรียน 5,676
ครู+นักเรียน+กรรมการ 6,638
ประกาศผลแล้ว 219/226 (96.90%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 52
เมื่อวาน 16
สัปดาห์นี้ 101
สัปดาห์ที่แล้ว 173
เดือนนี้ 500
เดือนที่แล้ว 498
ปีนี้ 1,632
ทั้งหมด 149,062