หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ เบอร์โทรศัพท์
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์   08 6783 3684
2 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง นายศราวุธ ดีชัย  
3 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง นายไพบูลย์ ปรากฎผล  
4 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง นายสมหมาย เก่งการ  
5 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง นายพิสุทธิ์ อัมพรพงศ์  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]