หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
ณ จังหวัดอ่างทอง
ระหว่าง วันที่ 17 - 19 กันยายน 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1 17 ก.ย. 2556 09.00-10.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1 17 ก.ย. 2556 10.30-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1 17 ก.ย. 2556 13.00-14.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 6 17 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 6 17 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 6 17 ก.ย. 2556 13.00-16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 5 19 ก.ย. 2556 09.00-10.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 5 19 ก.ย. 2556 09.00-10.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 6 19 ก.ย. 2556 10.00-12.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 6 19 ก.ย. 2556 10.00-12.00
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 ชั้น ห้อง
-
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 6 18 ก.ย. 2556 09.00-10.30
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 5 19 ก.ย. 2556 13.00-15.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 4 19 ก.ย. 2556 13.00-15.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 5 17 ก.ย. 2556 09.00-10.30
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 1 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 2 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 3 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 1 19 ก.ย. 2556 09.00-12.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]