หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อ่างทอง

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง 103 68 73.12% 10 10.75% 8 8.6% 7 7.53% 93
2 โรงเรียนวัดมะขาม 62 30 48.39% 11 17.74% 11 17.74% 10 16.13% 62
3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางใน 46 27 61.36% 9 20.45% 3 6.82% 5 11.36% 44
4 โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม 43 27 62.79% 6 13.95% 3 6.98% 7 16.28% 43
5 โรงเรียนวัดศรีบัวทอง 49 26 65% 7 17.5% 4 10% 3 7.5% 40
6 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน 36 18 51.43% 8 22.86% 4 11.43% 5 14.29% 35
7 โรงเรียนวัดไชโย 42 17 44.74% 8 21.05% 5 13.16% 8 21.05% 38
8 โรงเรียนวัดหลักแก้ว 27 15 57.69% 5 19.23% 0 0% 6 23.08% 26
9 โรงเรียนวัดอบทม 28 15 60% 2 8% 6 24% 2 8% 25
10 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 38 14 38.89% 5 13.89% 9 25% 8 22.22% 36
11 โรงเรียนวัดสุวรรณราชหงษ์ 35 14 48.28% 5 17.24% 2 6.9% 8 27.59% 29
12 โรงเรียนวัดหนองยาง 33 12 48% 5 20% 4 16% 4 16% 25
13 โรงเรียนวัดม่วงคัน 26 11 52.38% 6 28.57% 2 9.52% 2 9.52% 21
14 โรงเรียนวัดถนน 19 11 57.89% 3 15.79% 3 15.79% 2 10.53% 19
15 โรงเรียนวัดท่าชุมนุม 32 10 40% 8 32% 2 8% 5 20% 25
16 โรงเรียนชุมชนวัดพายทอง 17 10 58.82% 3 17.65% 2 11.76% 2 11.76% 17
17 โรงเรียนวัดชัยสิทธาราม 18 10 62.5% 3 18.75% 0 0% 3 18.75% 16
18 โรงเรียนชุมชนวัดปราสาท 30 9 31.03% 8 27.59% 4 13.79% 8 27.59% 29
19 โรงเรียนชุมชนวัดน้ำพุ 22 9 56.25% 6 37.5% 0 0% 1 6.25% 16
20 โรงเรียนวัดยางมณี (ชวนประชาสรรค์) 21 9 45% 4 20% 5 25% 2 10% 20
21 โรงเรียนวัดน้ำอาบ 21 9 50% 3 16.67% 2 11.11% 4 22.22% 18
22 โรงเรียนวัดสิทธาราม 17 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
23 โรงเรียนอมราวิทยาภูมิ 22 8 40% 6 30% 3 15% 3 15% 20
24 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง 15 8 57.14% 6 42.86% 0 0% 0 0% 14
25 โรงเรียนชุมชนวัดริ้วหว้า 12 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
26 โรงเรียนวัดโคกพุทรา 10 7 70% 1 10% 0 0% 2 20% 10
27 โรงเรียนวัดแก้วกระจ่าง 11 7 70% 0 0% 0 0% 3 30% 10
28 โรงเรียนวัดคำหยาด 14 6 42.86% 4 28.57% 1 7.14% 3 21.43% 14
29 โรงเรียนวัดรุ้ง 17 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 2 15.38% 13
30 โรงเรียนวัดบ้านป่า 23 5 26.32% 7 36.84% 2 10.53% 5 26.32% 19
31 โรงเรียนพวงทองอุปถัมป์ 12 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
32 โรงเรียนวัดลิ้นทอง 12 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
33 โรงเรียนวัดโบสถ์(ประภาสวิทยาคาร) 11 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
34 โรงเรียนวัดทางพระ 13 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
35 โรงเรียนวัดท่าตลาด 11 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
36 โรงเรียนวัดสามประชุม 10 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
37 โรงเรียนวัดหัวสะแกตก 11 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
38 โรงเรียนวัดบ้านพราน 14 5 38.46% 1 7.69% 5 38.46% 2 15.38% 13
39 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ราษฎร์รังสฤษฎ์) 13 5 50% 1 10% 2 20% 2 20% 10
40 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดโล่ห์สุธาวาส 10 5 62.5% 1 12.5% 2 25% 0 0% 8
41 โรงเรียนวัดนางเล่ว 10 5 55.56% 1 11.11% 1 11.11% 2 22.22% 9
42 โรงเรียนวัดสระแก้ว 27 4 16.67% 10 41.67% 6 25% 4 16.67% 24
43 โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ 16 4 26.67% 7 46.67% 1 6.67% 3 20% 15
44 โรงเรียนสนามชัยสิทธิ์นุสรณ์ 18 4 28.57% 4 28.57% 5 35.71% 1 7.14% 14
45 โรงเรียนชุมชนวัดท่าอิฐ 15 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
46 โรงเรียนบ้านห้วยคล้า 16 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
47 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ทอง 10 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
48 โรงเรียนวัดโพธิวงษ์ 17 4 25% 1 6.25% 6 37.5% 5 31.25% 16
49 โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 9 4 44.44% 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 9
50 โรงเรียนวัดโพธิ์เกรียบ 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
51 โรงเรียนวัดวันอุทิศ 11 3 30% 6 60% 1 10% 0 0% 10
52 โรงเรียนวัดงิ้วราย 10 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
53 โรงเรียนอนุบาลแสวงหา 15 3 30% 3 30% 2 20% 2 20% 10
54 โรงเรียนวัดเซิงหวาย 12 3 30% 2 20% 5 50% 0 0% 10
55 โรงเรียนวัดป่ามุนี 10 3 30% 2 20% 4 40% 1 10% 10
56 โรงเรียนวัดทองกลาง 9 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
57 โรงเรียนวัดเอกราช 10 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
58 โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
59 โรงเรียนวัดมงคลธรรมนิมิตร 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
60 โรงเรียนชุมชนวัดวิเศษชัยชาญ 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
61 โรงเรียนวัดสามขาว 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
62 โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
63 โรงเรียนวัดจุฬามุนี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
64 โรงเรียนอนุบาลวงศ์สวัสดิ์วิทยา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
65 โรงเรียนวัดยางช้าย 12 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 11
66 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 16 2 16.67% 3 25% 2 16.67% 5 41.67% 12
67 โรงเรียนวัดยางทอง 9 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
68 โรงเรียนสนิทวิทยา 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
69 โรงเรียนวัดท้ายย่าน 10 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
70 โรงเรียนวรดิตถ์วิทยาประสูทน์ 7 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
71 โรงเรียนวัดบ้านแก 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
72 โรงเรียนวัดละมุด 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
73 โรงเรียนอนุบาลเมืองอ่างทอง 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
74 โรงเรียนวัดไผ่วง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
75 โรงเรียนวัดวงษ์ภาศน์ 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
76 โรงเรียนวัดจันทร์มณี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
77 โรงเรียนวัดน้อย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
78 โรงเรียนวัดบ้านเพชร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
79 โรงเรียนวัดราชปักษี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนวัดศรีกุญชร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนวัดสามโก้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
82 โรงเรียนอนุบาลพูนสุข 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
83 โรงเรียนบ้านชะไว 11 1 9.09% 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 11
84 โรงเรียนวัดห้วยโรง 9 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 2 25% 8
85 โรงเรียนวัดหัวตะพาน 6 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
86 โรงเรียนวัดตลาดใหม่ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
87 โรงเรียนวัดปลดสัตว์ 7 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 3 50% 6
88 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎร์ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
89 โรงเรียนวัดมะนาวหวาน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนวัดใหม่ทางข้าม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
91 โรงเรียนกระทุ่มราย 7 1 16.67% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 6
92 โรงเรียนวัดลาดเป็ด 8 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
93 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
94 โรงเรียนวัดลาดเค้า 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
95 โรงเรียนวัดท่าโขลง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนอนุบาลป่าโมก 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนวัดท่าสามัคคี 10 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 6 66.67% 9
98 โรงเรียนบ้านดอนกร่าง 5 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
99 โรงเรียนวัดเกษทอง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
100 โรงเรียนวัดต้นทอง 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
101 โรงเรียนวัดสี่ร้อย 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
102 โรงเรียนวัดโบสถ์ (ประชานุกูล) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
103 โรงเรียนวัดคลองสำโรง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
104 โรงเรียนวัดจันทร์นิรมิตร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
105 โรงเรียนวัดแปดแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนวัดโบสถ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนวัดยางมณี 7 0 0% 4 80% 0 0% 1 20% 5
108 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโมก 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
109 โรงเรียนวัดศาลาดิน 7 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 7
110 โรงเรียนอนุบาลสามโก้ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
111 โรงเรียนวัดไชยภูมิ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านดอนตาวง 8 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
113 โรงเรียนอนุบาลวัดสระเกษ 5 0 0% 1 20% 3 60% 1 20% 5
114 โรงเรียนวัดนางชำ 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
115 โรงเรียนวัดห้วยคันแหลน 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
116 โรงเรียนวัดสนธิธรรม 7 0 0% 1 14.29% 0 0% 6 85.71% 7
117 โรงเรียนวัดลั่นทม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
118 โรงเรียนวัดมหานาม 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนวัดจันทราราม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนวัดทำนบ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนวัดทองเลื่อน 5 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
123 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
124 โรงเรียนวัดมหาดไทย 3 0 0% 0 0% 0 0% 3 100% 3
125 โรงเรียนวัดราชสกุณา 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
126 โรงเรียนวัดหลวง 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
127 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
128 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 3 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
129 โรงเรียนวัดจำปาหล่อ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
130 โรงเรียนวัดรัตนาราม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
131 โรงเรียนวัดโพทูล 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
132 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]