สนามแข่งขัน
สนามแข่งขัน งานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 9 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ปีการศึกษา 2556รายละเอียด
วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 10:07 น.