กำหนดการแข่งขัน ภลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทส
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  กำหนดแข่งขัน วันที่ 31 สิงหาคม 2556 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
วันอาทิตย์ ที่ 11 สิงหาคม 2556 เวลา 12:40 น.