ตรวจสอบการลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน
 21 - 27 สิงหาคม 2556 โรงเรียนตรวจสอบ แก้ไข เพิ่มเติม การลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน ครูผู้ฝึกสอน
วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 22:24 น.