คณะกรรมการจัดงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 9 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ฯ
       สพป.อ่างทอง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 9 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556รายละเอียด
วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 14:14 น.