กำหนดการพิธีเปิด
 กำหนดการพิธีเปิด งานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ ๙ และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนชุมชนวัดศีลขันธาราม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง รายละเอียด
วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 23:43 น.