งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63
      โรงเรียนที่เป็นตัวแทน กิจกรรมการแข่งขันที่ต้องส่งเอกสารก่อนล่วงหน้า ขอให้ส่งเอกสาร ภายใน 3 ธ.ค.2556 ที่กลุุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อ่างทอง หนังสือ รายการกิจกรรม ลำดับที่
วันศุกร์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 12:05 น.