ตรวจสอบการลงทะเบียน

  ประกาศ  สพป.อ่างทอง ได้โอนข้อมูลการลงทะเบียนเข้าแข่งขันในระดับภาคกลาง ฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ขอให้โรงเรียน ตรวจสอบการลงทะเบียน ได้ที่เว็บระดับภาค  หากมีข้อผิดพลาด แจ้ง สพป.อ่างทอง โดยด่วน

วันศุกร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 19:26 น.