ลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ลงทะเบียนนักเรียนเข้าแข่งขัน งานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 9 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ปีการศึกษา 2556 วันที่ 26 ก.ค. - 20 ส.ค. 2556

วันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 00:03 น.