กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานเปิดฟ้าการศึกษาอ่างทอง ครั้งที่ 9 และงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง รายละเอียด

วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 09:42 น.