หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ณ โรงเรียนประตูชัยและโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ 28-29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารนเรศวรไม้สีม่วง ชั้น 2 ห้อง ห้องภาษาอังกฤษ ห้องเก็บตัว ห้องสังคม 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
08.30-16.00
-
2 031 การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารนเรศวรไม้สีม่วง ชั้น 2 ห้อง ภาษาไทย ห้องเก็บตัวห้องภาษาจีน 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
08.30-16.00
-
3 032 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 1 ห้อง ป.1/4 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 41
08.30-16.00
-
4 007 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
08.30-16.00
-
5 008 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 3 ห้อง ป.2/2 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
08.30-16.00
-
6 009 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 3 ห้อง ป.2/3 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
08.30-16.00
-
7 036 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 1 ห้อง ป.1/1 เก็บตัว ชั้น 2 ป2/4 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
8 037 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 1 ห้อง ป.1/2 เก็บตัว ชั้น 2 ป.2/4 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00
-
9 038 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 1 ห้อง ป.1/3 เก็บตัง อาคารนเรศวร ห้องนวด 28 ต.ค. 2556 09.00-16.00 วัสดุจำเป็น หนังสืออ่านเพิ่มเติมบทอาขยานภาษาไทย ตามหลักสูตรฯ ของกระทรวง จำนวน 3 เล่ม
10 041 การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารสีม่วง ชั้น 2 ห้อง ป.2/7 ห้องเก็บตัว ป.2/5,ป.2/6 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
08.30-16.00
-
11 046 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสี่ ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารนเรศวรไม้สีม่วง ชั้น 1 ห้อง ป.1/6 ห้อง ป.1/7 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 60
08.30-16.00
-
12 047 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารนเรศวรไม้สีม่วง ชั้น 1 ห้อง ป.1/5 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 26
08.30-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางกาญจนา พุฒิฉาย
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]