หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ณ โรงเรียนประตูชัยและโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ 28-29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารนิลุบล ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 29 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
08.30-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 07.00น.-08.00น. (ห้องกรรมการ ห้อง ป.6/3)
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารนิลุบล ชั้น 3 ห้อง ป.6/5 29 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 14
08.30-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 07.00น.-08.00น. (ห้องกรรมการ ห้อง ป.6/3)
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารนิลุบล ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 29 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 22
08.30-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 07.00น.-08.00น. (ห้องกรรมการ ห้อง ป.6/3)
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารนิลุบล ชั้น 2 ห้อง ป.5/3, ป.5/4 และห้อง ป.5/5 29 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 23
08.30-16.30 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 07.00น.-08.00น. (ห้องกรรมการ ห้อง ป.6/3)
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารนิลุบล ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 และห้อง ป.5/2 29 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
08.30-16.30 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 07.00น.-08.00น. (ห้องกรรมการ ห้อง ป.6/3)
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารนิลุบล ชั้น 2 ห้อง ป.5/3, ป.5/4 และห้อง ป.5/5 29 ต.ค. 2556 08.30-16.30 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 07.00น.-08.00น. (ห้องกรรมการ ห้อง ป.6/3)
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารนิลุบล ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 และห้อง ป.5/2 29 ต.ค. 2556 08.30-16.30 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 07.00น.-08.00น. (ห้องกรรมการ ห้อง ป.6/3)
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารโกเมท ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
08.30-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 07.00น.-08.00น. (ห้องกรรมการ ห้องภาษาจีน)
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารโกเมท ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
14.00-16.30 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 12.30น.-13.30น. (ห้องกรรมการ ห้องภาษาจีน)
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารนิลุบล ชั้น 3 ห้อง ป.6/5 28 ต.ค. 2556 08.30-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 07.00น.-08.00น. (ห้องกรรมการ ห้อง ป.6/3)
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารนิลุบล ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
08.30-12.00 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 07.00น.-08.00น. (ห้องกรรมการ ห้อง ป.6/3)
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา อาคารนิลุบล ชั้น 3 ห้อง ป.6/6 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 28
14.00-16.30 รายงานตัวหน้าห้องแข่งขัน เวลา 12.30น.-13.30น. (ห้องกรรมการ ห้อง ป.6/3)


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางกาญจนา พุฒิฉาย
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]