หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ณ โรงเรียนประตูชัยและโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ระหว่าง วันที่ 28-29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย(สีแดง) ชั้น 3 ห้อง ป.5/8และ ป.5/7 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย(สีแดง) ชั้น 3 ป.5/6 ชั้น 2 ห้อง ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 26
09.00-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย(สีแดง) ชั้น 2 ห้อง ป.5/4 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
09.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย(สีแดง) ชั้น 2 ห้อง ห้องวิทยาศาสตร์ 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 14
09.00-12.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย(สีแดง) ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนสีเขียว 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 26
09.00-16.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย(สีแดง) ชั้น 2 ห้อง ป.5/5 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 13
09.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ(สีเขียว) ชั้น 2 ห้อง ห้อง E-classroom 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 7
09.00-12.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ(สีเขียว) ชั้น 2 ห้อง ห้อง E-classroom 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย(สีแดง) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมวาสุกรี 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 4
09.00-12.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย(สีแดง) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมวาสุกรี 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
09.00-12.00
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย(สีแดง) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมวาสุกรี 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
13.00-16.00
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารประตูชัย(สีแดง) ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมวาสุกรี 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
13.00-16.00
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารวิมานทิพย์(ไม้สีส้ม) ชั้น 2 ห้อง ป.3/3 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารวิมานทิพย์(ไม้สีส้ม) ชั้น 2 ห้อง ป.3/2 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารวิมานทิพย์(ไม้สีส้ม) ชั้น 2 ห้อง ป.3/1 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 25
09.00-12.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารวิมานทิพย์(ไม้สีส้ม) ชั้น 1 ห้อง ป.3/6 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารวิมานทิพย์(ไม้สีส้ม) ชั้น 1 ห้อง ป.3/5 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนประตูชัย อาคารวิมานทิพย์(ไม้สีส้ม) ชั้น 1 ห้อง ป.3/4 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-12.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารจักพรรดิ์ ชั้น 2 ห้อง พระพุทธศาสนา 28 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 24
09.00-16.30
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนประตูชัย อาคารจักพรรดิ์ ชั้น 2 ห้อง พระพุทธศาสนา ห้องเด็กพิเศษสำหรับเก็บตัวนักเรียนสวดมนต์ 29 ต.ค. 2556
ลำดับที่ 1 - 6
09.00-12.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางกาญจนา พุฒิฉาย
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]