หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนประตูชัย 121 70 62.5% 20 17.86% 12 10.71% 10 8.93% 112
2 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 59 39 72.22% 11 20.37% 2 3.7% 2 3.7% 54
3 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 60 39 69.64% 7 12.5% 3 5.36% 7 12.5% 56
4 โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 73 35 55.56% 13 20.63% 10 15.87% 5 7.94% 63
5 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 81 32 46.38% 18 26.09% 9 13.04% 10 14.49% 69
6 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กลุ่มโรงเรียนวังชลสินธุ์ 60 24 45.28% 15 28.3% 5 9.43% 9 16.98% 53
7 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 46 18 46.15% 12 30.77% 5 12.82% 4 10.26% 39
8 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 57 16 31.37% 17 33.33% 6 11.76% 12 23.53% 51
9 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 32 16 51.61% 7 22.58% 5 16.13% 3 9.68% 31
10 โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 27 15 55.56% 10 37.04% 1 3.7% 1 3.7% 27
11 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 29 15 55.56% 7 25.93% 1 3.7% 4 14.81% 27
12 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 28 14 58.33% 7 29.17% 2 8.33% 1 4.17% 24
13 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 34 13 48.15% 6 22.22% 3 11.11% 5 18.52% 27
14 โรงเรียนวัดนาค 28 13 50% 2 7.69% 4 15.38% 7 26.92% 26
15 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 42 12 36.36% 13 39.39% 6 18.18% 2 6.06% 33
16 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 29 12 44.44% 12 44.44% 3 11.11% 0 0% 27
17 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 36 12 36.36% 7 21.21% 7 21.21% 7 21.21% 33
18 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 37 12 40% 6 20% 9 30% 3 10% 30
19 โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา 21 12 66.67% 5 27.78% 0 0% 1 5.56% 18
20 โรงเรียนบ่อแร่ 34 12 38.71% 3 9.68% 6 19.35% 10 32.26% 31
21 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 22 12 70.59% 2 11.76% 0 0% 3 17.65% 17
22 โรงเรียนวัดนาอุ่น 22 11 52.38% 7 33.33% 1 4.76% 2 9.52% 21
23 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 16 11 78.57% 1 7.14% 0 0% 2 14.29% 14
24 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 35 10 40% 8 32% 3 12% 4 16% 25
25 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 28 10 43.48% 7 30.43% 2 8.7% 4 17.39% 23
26 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 13 10 90.91% 0 0% 1 9.09% 0 0% 11
27 โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 24 9 50% 6 33.33% 1 5.56% 2 11.11% 18
28 โรงเรียนเปรมฤทัย 23 9 50% 5 27.78% 3 16.67% 1 5.56% 18
29 โรงเรียนชุมชนโคกม่วงเผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์ 22 9 52.94% 5 29.41% 0 0% 3 17.65% 17
30 โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 18 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
31 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 34 8 25% 8 25% 8 25% 8 25% 32
32 โรงเรียนวัดมเหยงค์ 16 8 50% 3 18.75% 2 12.5% 3 18.75% 16
33 โรงเรียนบ้านคู้คด 20 8 47.06% 2 11.76% 6 35.29% 1 5.88% 17
34 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 14 8 72.73% 1 9.09% 0 0% 2 18.18% 11
35 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 27 7 31.82% 5 22.73% 8 36.36% 2 9.09% 22
36 โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 25 7 36.84% 4 21.05% 2 10.53% 6 31.58% 19
37 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล 19 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
38 โรงเรียนวัดศาลาลอย 24 7 31.82% 2 9.09% 7 31.82% 6 27.27% 22
39 โรงเรียนวัดบัวงาม 28 7 43.75% 2 12.5% 3 18.75% 4 25% 16
40 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 22 7 33.33% 1 4.76% 5 23.81% 8 38.1% 21
41 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 28 6 24% 14 56% 1 4% 4 16% 25
42 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 23 6 26.09% 10 43.48% 4 17.39% 3 13.04% 23
43 โรงเรียนวัดดอนพุดซา 19 6 33.33% 9 50% 1 5.56% 2 11.11% 18
44 โรงเรียนวัดบึง 26 6 25% 8 33.33% 8 33.33% 2 8.33% 24
45 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 35 6 28.57% 7 33.33% 3 14.29% 5 23.81% 21
46 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 18 6 33.33% 6 33.33% 2 11.11% 4 22.22% 18
47 โรงเรียนวัดศรีประชา 16 6 42.86% 6 42.86% 1 7.14% 1 7.14% 14
48 โรงเรียนวัดคานหาม 19 6 33.33% 5 27.78% 5 27.78% 2 11.11% 18
49 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 31 6 33.33% 5 27.78% 4 22.22% 3 16.67% 18
50 โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 12 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
51 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 23 6 27.27% 4 18.18% 1 4.55% 11 50% 22
52 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 15 6 42.86% 3 21.43% 4 28.57% 1 7.14% 14
53 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 17 6 37.5% 3 18.75% 3 18.75% 4 25% 16
54 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 16 6 40% 3 20% 3 20% 3 20% 15
55 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 19 6 31.58% 3 15.79% 2 10.53% 8 42.11% 19
56 โรงเรียนวัดแก้วตา(สมุนพรฉิมประชาสรรค์) 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
57 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่าศิษย์อุปถัมภ์) 24 6 40% 2 13.33% 3 20% 4 26.67% 15
58 โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 20 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
59 โรงเรียนบ้านเป็ด 14 6 54.55% 1 9.09% 4 36.36% 0 0% 11
60 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 29 5 22.73% 7 31.82% 3 13.64% 7 31.82% 22
61 โรงเรียนวัดจำปา 18 5 29.41% 5 29.41% 4 23.53% 3 17.65% 17
62 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 27 5 31.25% 5 31.25% 3 18.75% 3 18.75% 16
63 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 16 5 41.67% 5 41.67% 0 0% 2 16.67% 12
64 โรงเรียนวัดบ้านม้า 13 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 2 18.18% 11
65 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 10 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
66 โรงเรียนวัดดอนประดู่ 9 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
67 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 11 5 45.45% 2 18.18% 3 27.27% 1 9.09% 11
68 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง 16 5 50% 2 20% 2 20% 1 10% 10
69 โรงเรียนวัดลาดทราย 10 5 55.56% 2 22.22% 0 0% 2 22.22% 9
70 โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
71 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิตสสร 10 5 55.56% 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 9
72 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 24 4 21.05% 6 31.58% 5 26.32% 4 21.05% 19
73 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 38 4 17.39% 5 21.74% 8 34.78% 6 26.09% 23
74 โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 17 4 28.57% 5 35.71% 3 21.43% 2 14.29% 14
75 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 17 4 30.77% 3 23.08% 4 30.77% 2 15.38% 13
76 โรงเรียนวัดนางคุ่ม 18 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 3 27.27% 11
77 โรงเรียนบ้านข่อยโทน 19 4 30.77% 2 15.38% 4 30.77% 3 23.08% 13
78 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 12 4 36.36% 2 18.18% 4 36.36% 1 9.09% 11
79 โรงเรียนวัดสะแก 17 4 36.36% 2 18.18% 2 18.18% 3 27.27% 11
80 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 10 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
81 โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
82 โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
83 โรงเรียนวัดอินกัลยา 14 4 50% 1 12.5% 2 25% 1 12.5% 8
84 โรงเรียนมุสลิมบำรุง 8 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
85 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 23 3 15.79% 7 36.84% 5 26.32% 4 21.05% 19
86 โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 21 3 23.08% 6 46.15% 3 23.08% 1 7.69% 13
87 โรงเรียนวัดหนองบัว 13 3 25% 6 50% 3 25% 0 0% 12
88 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 15 3 23.08% 6 46.15% 1 7.69% 3 23.08% 13
89 โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 18 3 25% 6 50% 1 8.33% 2 16.67% 12
90 โรงเรียนบวรวิทยา 20 3 23.08% 5 38.46% 4 30.77% 1 7.69% 13
91 โรงเรียนวัดสามบัณฑิต 14 3 25% 5 41.67% 4 33.33% 0 0% 12
92 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 12 3 27.27% 5 45.45% 1 9.09% 2 18.18% 11
93 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 10 3 33.33% 5 55.56% 1 11.11% 0 0% 9
94 โรงเรียนคอตันคลอง 27 12 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
95 โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 10 3 33.33% 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 9
96 โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 13 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
97 โรงเรียนวัดไก่ 7 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
98 โรงเรียนบ้านลำแดง 23 3 20% 2 13.33% 6 40% 4 26.67% 15
99 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 11 3 30% 2 20% 4 40% 1 10% 10
100 โรงเรียนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 13 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 5 41.67% 12
101 โรงเรียนวัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
102 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศถนชนูปถัมภ์) 7 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
103 โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ 9 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 4 44.44% 9
104 โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
105 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
106 โรงเรียนวัดกุ่มแต้ 15 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
107 โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
108 โรงเรียนวัดแค 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
109 โรงเรียนวัดตูม(สิริปุญยาประชาสรรค์) 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนวัดเขียนลาย (ทองคำวิทยานุสรณ์) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 37 2 6.25% 9 28.13% 8 25% 13 40.63% 32
112 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 21 2 15.38% 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 13
113 โรงเรียนวัดหัวหิน 9 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
114 โรงเรียนวัดพะยอม 12 2 18.18% 5 45.45% 0 0% 4 36.36% 11
115 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 10 2 20% 5 50% 0 0% 3 30% 10
116 โรงเรียนดำรงค์วิทยา 8 2 28.57% 5 71.43% 0 0% 0 0% 7
117 โรงเรียนวัดศิวาราม 17 2 16.67% 4 33.33% 1 8.33% 5 41.67% 12
118 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 12 2 25% 4 50% 0 0% 2 25% 8
119 โรงเรียนวัดพรานนก 11 2 25% 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 8
120 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
121 โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
122 โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 10 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
123 โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 6 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
124 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนวัดหนองเป้า 6 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
126 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
127 โรงเรียนตำหนักเพนียด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง" 16 1 7.69% 5 38.46% 3 23.08% 4 30.77% 13
129 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 12 1 10% 5 50% 1 10% 3 30% 10
130 โรงเรียนวัดธรรมจริยา 10 1 10% 4 40% 4 40% 1 10% 10
131 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา" 11 1 10% 4 40% 2 20% 3 30% 10
132 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 8 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
133 โรงเรียนวัดโคกมะยม 8 1 12.5% 4 50% 0 0% 3 37.5% 8
134 โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
135 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 11 1 9.09% 3 27.27% 2 18.18% 5 45.45% 11
136 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 12 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
137 โรงเรียนวัดหนองนาง 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
138 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 11 1 11.11% 3 33.33% 1 11.11% 4 44.44% 9
139 โรงเรียนวัดโพธิ์ 8 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 7
140 โรงเรียนวัดผดุงธรรม 5 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
141 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 13 1 11.11% 2 22.22% 1 11.11% 5 55.56% 9
142 โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ 8 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
143 โรงเรียนวัดช้าง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
144 โรงเรียนวัดตะโหนด(ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
145 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
146 โรงเรียนวัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
147 โรงเรียนวัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
148 โรงเรียนวัดเทพคันธาราม 5 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
149 โรงเรียนวัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ) 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
150 โรงเรียนวัดทำใหม่ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
151 โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
152 โรงเรียนประชาสามัคคี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนวัดสฎางค์ 4 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
156 โรงเรียนวัดสามเรือน "จนฺสสโรอนุสสรณ์" 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
157 โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
158 โรงเรียนวัดปรีดาราม 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) 5 0 0% 3 60% 0 0% 2 40% 5
161 โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 4 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
162 โรงเรียนวัดโบสถ์(วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี) 11 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
163 โรงเรียนวัดไทรงาม 6 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
164 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
165 โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
166 โรงเรียนวัดดอกไม้ 4 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
167 โรงเรียนบ้านช้าง 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
168 โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
169 โรงเรียนวัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
170 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
171 โรงเรียนวัดพระงาม 10 0 0% 1 10% 2 20% 7 70% 10
172 โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) 6 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
173 โรงเรียนเทศบาลชุมชนป้อมเพชร 18 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
174 โรงเรียนวัดนนทรีย์ 5 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
175 โรงเรียนวัดกุฎีลาย(อินมณีประชารัฐบำรุง) 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
176 โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
177 โรงเรียนวัดกระโจมทอง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
178 โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
179 โรงเรียนวัดสะตือ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
180 โรงเรียนเชาวน์วัศ 13 0 0% 1 20% 0 0% 4 80% 5
181 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 4 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
182 โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
183 โรงเรียนวัดโตนด 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ 9 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
186 โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
187 โรงเรียนวัดปากกราน 4 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
188 โรงเรียนวัดนางชี 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
189 โรงเรียนวัดอุทการาม 4 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
191 โรงเรียนวัดทุ่งมน 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
192 โรงเรียนวัดโคกสังข์ "ประชานุกูล" 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
193 โรงเรียนวัดบ้านหีบ 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
194 โรงเรียนวัดกษัตราธิราช(ไพจิตรวิหารการบำรุง) 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
195 โรงเรียนวัดเทพอุปการาม 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางกาญจนา พุฒิฉาย
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]