ปิดลงทะเบียน
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 จะปิดการลงทะเบียน ในวันที่ 25 กันยายน 2556
วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 08:54 น.