หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-bkk

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

 

008 การงานอาชีพและเทคโนโลยี

1.  001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 2.  006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
3.  003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 4. 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
5.  012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 6.  013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
7.  018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 8.  022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
9. 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 10.  023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
11. 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 12.  026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
13.  024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 14.  033 การแข่งขันการทำขนมช่อม่วง ป.4-ป.6
15.  034 การแข่งขันการทำแกงมัสมั่น ม.1-ม.3 16.  048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
17. 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน 18.  067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
19.  068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 20.  016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
21.  029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 22.  020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
23.  002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 24.  044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
25.  005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 26.  011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
27.  017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 28.  021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
29.  025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 30.  028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
31.  235 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 32. 238 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 - ไม่มีการแข่งขัน
33.  243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 34.  247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]