หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ห้องประชุม อ.ว.น. ร่วมใจ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม อ.ว.น. ร่วมใจ 5 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
09.00-12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ห้องประชุม อ.ว.น. ร่วมใจ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม อ.ว.น. ร่วมใจ 5 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 18
9.00-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ห้องประชุม อ.ว.น. ร่วมใจ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม อ.ว.น. ร่วมใจ 5 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
9.00-12.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อ.ว.น. ร่วมใจ ชั้น 2 ห้อง ป.1/4 5 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
9.00-12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อ.ว.น. ร่วมใจ ชั้น 2 ห้อง ป.1/2, ป.1/3 5 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 8
9.00-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อ.ว.น. ร่วมใจ ชั้น 2 ห้อง ป.1/1 5 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 3
9.00-12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนัง ศิลสุนทร ชั้น 2 ห้อง ห้องโสต 5 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
9.00-12.00
-
8 148 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดหนัง ศิลสุนทร ชั้น 2 ห้อง ห้องโสต 5 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
9.00-12.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนัง ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 5 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
9.00-12.00
-
10 150 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดหนัง ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 5 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
9.00-12.00
-
11 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนัง ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 5 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 2
9.00-12.00
-
12 153 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
13 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหนัง ศิลสุนทร ชั้น 3, 4 5 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 33
09.00-15.00
-
14 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหนัง ศิลสุนทร ชั้น 3, 4 5 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 43
9.00-15.00
-
15 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนัง ศิลสุนทร ชั้น 3, 4 5 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
9.00-12.00
-
16 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อาคารที่ระลึก 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ ชั้น 2 ห้อง อ.2./4 อ.2./1 ห้องศูนย์สื่อปฐมวัย 5 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 54
09.00-15.00
-
17 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อ.ว.น. ร่วมใจ ชั้น 3, 4 ห้อง ป.5/1 ป.5/4 ป.6/1 5 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 56
9.00-15.00
-
18 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง อ.ว.น. ร่วมใจ ชั้น 4 ห้อง ป.6/4 5 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 5
9.00-12.00
-
19 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดหนัง วัดหนังราชวรวิหาร ชั้น 1 5 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 22
9.00-15.00
-
20 170 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวัดหนัง วัดหนังราชวรวิหาร ชั้น 1 5 พ.ย. 2556
ลำดับที่ 1 - 1
9.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]