หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 389 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สนามหน้าตึกเฉลิมพระเกียรติ 8 พ.ย. 2556 09.00-16.00 ใช้การจับสลากการแข่งขัน ขอให้มาลงทะเบียนเวลา 8.00 น. - 8.30 น.
2 390 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สนามหน้าตึกเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ห้อง กลางสนาม 8 พ.ย. 2556 09.00-16.00
-
3 391 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ใช้การจับสลากการแข่งขัน ขอให้มาลงทะเบียนเวลา 8.00 น. - 8.30 น.
4 392 การประกวดโครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00 ใช้การจับสลากการแข่งขัน ขอให้มาลงทะเบียนเวลา 8.00 น. - 8.30 น.
5 393 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง IT หรือ ห้องประชุม 2 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-
6 394 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ห้อง IT หรือ ห้องประชุม 2 8 พ.ย. 2556 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]