สรุปเหรียญรางวัล สพป. กรุงเทพมหานคร
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พิบูลอุปถัมภ์ 52 23 14 19 89
2 พญาไท 50 19 3 11 72
3 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 42 25 11 19 78
4 อนุบาลพิบูลเวศม์ 37 15 5 6 57
5 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 32 12 9 6 53
6 ราชวินิต 31 16 16 16 63
7 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 31 14 6 11 51
8 วัดอมรินทราราม 27 14 12 5 53
9 สายน้ำทิพย์ 23 21 8 8 52
10 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 21 17 11 16 49
11 อนุบาลวัดนางนอง 21 8 9 11 38
12 ประถมทวีธาภิเศก 20 7 5 7 32
13 พระตำหนักสวนกุหลาบ 19 24 6 16 49
14 อนุบาลวัดปรินายก 18 8 6 7 32
15 วัดอุทัยธาราม 16 5 9 9 30
16 วัฒนาวิทยาลัย 15 10 4 6 29
17 วัดเวตวันธรรมาวาส 15 8 4 12 27
18 โฆสิตสโมสร 13 10 4 8 27
19 วัดหงส์รัตนาราม 13 9 6 8 28
20 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 13 5 5 3 23
21 สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 12 15 6 11 33
22 วลีรัตน์วิทยา 12 12 1 11 25
23 ปัญญาศักดิ์ 12 6 1 3 19
24 วัดพลับพลาชัย 12 4 8 5 24
25 ราชวินิตประถมบางแค 11 15 8 12 34
26 วัดช่างเหล็ก 11 12 6 10 29
27 วัดหนัง 11 8 7 15 26
28 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 11 8 7 10 26
29 ดาราคาม 10 8 12 9 30
30 อุดมศึกษา 10 8 10 9 28
31 วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 10 4 4 5 18
32 อรรถมิตร 9 11 7 6 27
33 เชิดเจิมศิลป์ 9 11 6 7 26
34 ประถมนนทรี 9 10 6 8 25
35 วัดประยุรวงศาวาส 9 9 7 5 25
36 พิบูลประชาสรรค์ 9 7 6 9 22
37 ทุ่งมหาเมฆ 9 6 10 10 25
38 วัดโสมนัส 9 1 2 10 12
39 ดวงวิภา 8 7 3 7 18
40 วาสุเทวี 7 9 5 11 21
41 พระหฤทัยดอนเมือง 7 9 4 14 20
42 แย้มสอาด 7 9 4 13 20
43 วัดด่าน 7 8 5 9 20
44 กฤตศิลป์วิทยา 7 4 6 9 17
45 บางกอกทวิวิทย์ 6 8 6 5 20
46 มหาวีรานุวัตร 6 8 3 7 17
47 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 6 7 5 4 18
48 บูรณะศึกษา 6 7 4 9 17
49 ขจรโรจน์วิทยา 6 7 2 5 15
50 โสมาภาพัฒนา 6 3 5 6 14
51 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 6 3 5 3 14
52 ถนอมพิศวิทยา 6 1 2 4 9
53 โสมาภานุสสรณ์ 5 6 4 10 15
54 สรรพาวุธวิทยา 5 5 6 6 16
55 อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 5 5 3 3 13
56 แสงอรุณ 5 5 0 8 10
57 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) 5 2 4 9 11
58 จารุวัฒนานุกุล 5 2 2 0 9
59 ไทยคริสเตียน 5 1 2 1 8
60 นิพัทธ์วิทยา 4 7 6 11 17
61 วัดนาคปรก 4 7 0 0 11
62 วัดเจ้ามูล 4 5 8 10 17
63 โสมาภา 4 5 7 10 16
64 วัดบึงบัว 4 2 2 3 8
65 ราชินี 4 1 0 4 5
66 อรรถญาสาธิต 4 1 0 2 5
67 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 4 0 0 0 4
68 เปี่ยมสุวรรณวิทยา 3 5 3 7 11
69 กสิณธรอาคาเดมี่ 3 3 1 6 7
70 กงลี้จงซัน 3 2 4 4 9
71 วัดนาคนิมิตร 3 1 0 0 4
72 ชุมทางตลิ่งชัน 3 0 0 0 3
73 วรรัตน์ศึกษา 2 9 5 9 16
74 ปราโมชวิทยารามอินทรา 2 5 3 10 10
75 สีตบุตรบำรุง 2 5 2 3 9
76 สตรีวรนาถ 2 4 4 1 10
77 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 2 3 0 6 5
78 พิพัฒนา 2 2 2 4 6
79 เพาะปัญญา 2 1 0 3 3
80 อนุบาลทีปังกรรัศมีโชติ 2 1 0 1 3
81 สารสาสน์วิเทศธนบุรี 2 1 0 0 3
82 เบญวรรณศึกษา 2 0 5 0 7
83 วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 2 0 0 0 2
84 จินดามณี 2 0 0 0 2
85 สาธิตพัฒนา 1 7 5 8 13
86 วัดชัยชนะสงคราม 1 7 5 6 13
87 สันติสุขวิทยา 1 6 4 5 11
88 ชาญเวทย์ศึกษา 1 4 8 12 13
89 ศานติวิทยา 1 2 8 6 11
90 เสสะเวชวิทยา 1 2 5 4 8
91 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 1 2 4 4
92 จันทรวิทยา 1 1 1 2 3
93 อนุบาลปรางทิพย์ 1 1 1 0 3
94 ทองพูน 1 1 0 1 2
95 อนุบาลสุดารักษ์ บางเขน 1 1 0 0 2
96 ศุภกรณ์วิทยา 1 0 2 4 3
97 บูรณะศึกษาแผนกอนุบาลทุ่งครุ 1 0 2 0 3
98 ภารตวิทยาลัย 1 0 1 3 2
99 รัตนจีนะอุทิศ 1 0 1 1 2
100 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 0 0 1 1
101 พระมารดานิจจานุเคราะห์ 1 0 0 1 1
102 อนุบาลจิตตานนท์ 1 0 0 1 1
103 กรุงเทพพิทยา 1 0 0 0 1
104 การเคหะท่าทราย 1 0 0 0 1
105 จำนงค์วิทยา 1 0 0 0 1
106 พรพิมพ์ พระราม 2 1 0 0 0 1
107 วัดโพธิ์ทอง 1 0 0 0 1
108 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 1 0 0 0 1
109 อาร์บิส รัศมีบริทิชอินเตอร์เนชั่นแนล 1 0 0 0 1
110 ดลวิทยา 1 0 0 0 1
111 บ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ 1 0 0 0 1
112 ไผทอุดมศึกษา 1 0 0 0 1
113 ดรุณสิกขาลัย 1 0 0 0 1
114 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 1 0 0 0 1
115 สตรีวรนาถบางเขน 1 0 0 0 1
116 จารุวรรณ 0 6 2 2 8
117 ศุภวรรณ 0 5 1 4 6
118 อนุบาลบูรณะศึกษา 0 3 0 0 3
119 ธนบุรีศึกษา 0 2 1 1 3
120 อนุบาลแย้มสอาด 0 2 1 0 3
121 อนุบาลสาริน 0 2 0 1 2
122 อนุบาลพรพิมพ์ 0 1 2 0 3
123 ตรอกจันทน์วิทยา 0 1 1 0 2
124 สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 0 1 0 2 1
125 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) 0 1 0 0 1
126 กุลวรรณศึกษา 0 0 6 0 6
127 วัดชนะสงคราม 0 0 1 2 1
128 เทพกาญจนา 0 0 0 4 0
129 กันตะบุตร 0 0 0 2 0
130 บางอ้อศึกษา 0 0 0 1 0
131 เซนต์หลุยส์ศึกษา 0 0 0 0 0
132 กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมถ์ฯ 0 0 0 0 0
รวม 922 668 459 674 2,723