สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กรุงเทพมหานคร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 24 9 13 46 40 24 10 18 74
2 พิบูลอุปถัมภ์ 20 21 11 52 49 23 14 19 86
3 ราชวินิต 15 15 6 36 31 16 16 16 63
4 พญาไท 10 4 4 18 36 16 3 9 55
5 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 8 9 10 27 21 17 11 16 49
6 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 8 6 2 16 32 12 9 6 53
7 พระตำหนักสวนกุหลาบ 7 6 8 21 16 23 6 16 45
8 สายน้ำทิพย์ 6 6 2 14 23 21 8 8 52
9 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 6 4 6 16 30 14 6 11 50
10 อนุบาลพิบูลเวศม์ 5 8 8 21 37 15 5 6 57
11 วัดอมรินทราราม 5 5 2 12 27 14 12 5 53
12 อนุบาลวัดปรินายก 4 0 1 5 18 8 6 7 32
13 อนุบาลวัดนางนอง 3 3 4 10 21 8 9 11 38
14 ประถมทวีธาภิเศก 3 3 2 8 16 6 5 7 27
15 อรรถมิตร 3 2 0 5 9 11 7 6 27
16 แย้มสอาด 3 1 0 4 7 9 4 13 20
17 วัดบึงบัว 3 1 0 4 4 2 2 3 8
18 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 3 1 0 4 4 0 0 0 4
19 วัฒนาวิทยาลัย 2 5 2 9 15 10 4 6 29
20 ไทยคริสเตียน 2 1 1 4 5 1 2 1 8
21 วัดเวตวันธรรมาวาส 2 0 3 5 14 8 4 12 26
22 อุดมศึกษา 2 0 2 4 10 8 10 9 28
23 พิบูลประชาสรรค์ 2 0 2 4 8 6 6 9 20
24 วัดพลับพลาชัย 2 0 1 3 11 3 7 4 21
25 วัดโสมนัส 2 0 1 3 7 1 2 9 10
26 วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
27 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1 3 1 5 9 8 6 10 23
28 บางกอกทวิวิทย์ 1 2 1 4 6 8 6 5 20
29 ขจรโรจน์วิทยา 1 2 0 3 6 7 2 5 15
30 วัดนาคนิมิตร 1 2 0 3 3 1 0 0 4
31 ประถมนนทรี 1 1 4 6 8 9 6 8 23
32 ดวงวิภา 1 1 4 6 8 7 3 7 18
33 โฆสิตสโมสร 1 1 1 3 12 10 4 8 26
34 ราชวินิตประถมบางแค 1 1 1 3 10 13 6 12 29
35 วัดด่าน 1 1 0 2 7 8 5 9 20
36 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 1 1 0 2 6 7 5 4 18
37 แสงอรุณ 1 1 0 2 5 5 0 8 10
38 จารุวัฒนานุกุล 1 1 0 2 5 2 2 0 9
39 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 1 0 2 1 1 2 4 4
40 ราชินี 1 0 2 3 4 1 0 4 5
41 วัดหงส์รัตนาราม 1 0 1 2 7 7 6 8 20
42 วัดนาคปรก 1 0 1 2 4 7 0 0 11
43 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 0 1 2 2 3 0 6 5
44 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 0 1 2 1 0 0 1 1
45 ปราโมชวิทยารามอินทรา 1 0 0 1 2 5 3 10 10
46 ชาญเวทย์ศึกษา 1 0 0 1 1 4 8 12 13
47 รัตนจีนะอุทิศ 1 0 0 1 1 0 1 1 2
48 กรุงเทพพิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 การเคหะท่าทราย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
50 จำนงค์วิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
51 พรพิมพ์ พระราม 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1
52 วัดโพธิ์ทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 อาร์บิส รัศมีบริทิชอินเตอร์เนชั่นแนล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 0 3 2 5 13 5 5 3 23
56 วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 0 3 2 5 9 4 4 5 17
57 วลีรัตน์วิทยา 0 2 2 4 12 12 1 11 25
58 สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 0 2 2 4 10 11 6 9 27
59 ปัญญาศักดิ์ 0 2 1 3 12 6 1 3 19
60 วัดประยุรวงศาวาส 0 2 1 3 9 9 7 5 25
61 สาธิตพัฒนา 0 2 1 3 1 7 5 8 13
62 สรรพาวุธวิทยา 0 1 2 3 5 5 6 6 16
63 วัดหนัง 0 1 1 2 7 7 6 14 20
64 วัดอุทัยธาราม 0 1 1 2 7 4 8 8 19
65 ถนอมพิศวิทยา 0 1 1 2 6 1 2 4 9
66 โสมาภานุสสรณ์ 0 1 1 2 5 6 4 10 15
67 กสิณธรอาคาเดมี่ 0 1 1 2 3 3 1 6 7
68 พระมารดานิจจานุเคราะห์ 0 1 1 2 1 0 0 1 1
69 เชิดเจิมศิลป์ 0 1 0 1 9 11 6 7 26
70 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) 0 1 0 1 5 2 4 9 11
71 อรรถญาสาธิต 0 1 0 1 4 1 0 2 5
72 วัดชัยชนะสงคราม 0 1 0 1 1 7 5 6 13
73 สันติสุขวิทยา 0 1 0 1 1 6 4 5 11
74 ดลวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
75 บ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
76 ไผทอุดมศึกษา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
77 วัดช่างเหล็ก 0 0 3 3 9 11 6 9 26
78 พระหฤทัยดอนเมือง 0 0 2 2 7 9 4 14 20
79 ทุ่งมหาเมฆ 0 0 1 1 9 6 10 10 25
80 ดาราคาม 0 0 1 1 8 8 12 8 28
81 วาสุเทวี 0 0 1 1 7 9 5 11 21
82 โสมาภาพัฒนา 0 0 1 1 6 3 5 6 14
83 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 0 0 1 1 6 3 5 3 14
84 อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 0 0 1 1 5 5 3 3 13
85 นิพัทธ์วิทยา 0 0 1 1 4 7 6 11 17
86 โสมาภา 0 0 1 1 4 5 7 10 16
87 เปี่ยมสุวรรณวิทยา 0 0 1 1 3 5 3 7 11
88 วรรัตน์ศึกษา 0 0 1 1 2 9 5 9 16
89 สตรีวรนาถ 0 0 1 1 2 4 4 1 10
90 สารสาสน์วิเทศธนบุรี 0 0 1 1 2 1 0 0 3
91 จันทรวิทยา 0 0 1 1 1 1 1 2 3
92 ศุภกรณ์วิทยา 0 0 1 1 1 0 2 4 3
93 ภารตวิทยาลัย 0 0 1 1 1 0 1 3 2
94 ดรุณสิกขาลัย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
95 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
96 สตรีวรนาถบางเขน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
97 กฤตศิลป์วิทยา 0 0 0 0 7 4 6 9 17
98 มหาวีรานุวัตร 0 0 0 0 6 8 3 7 17
99 บูรณะศึกษา 0 0 0 0 6 7 4 9 17
100 วัดเจ้ามูล 0 0 0 0 3 5 8 10 16
101 กงลี้จงซัน 0 0 0 0 3 2 4 4 9
102 ชุมทางตลิ่งชัน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
103 สีตบุตรบำรุง 0 0 0 0 2 5 2 3 9
104 พิพัฒนา 0 0 0 0 2 2 2 4 6
105 เพาะปัญญา 0 0 0 0 2 1 0 3 3
106 อนุบาลทีปังกรรัศมีโชติ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
107 เบญวรรณศึกษา 0 0 0 0 2 0 5 0 7
108 จินดามณี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
109 ศานติวิทยา 0 0 0 0 1 2 8 6 11
110 เสสะเวชวิทยา 0 0 0 0 1 2 5 4 8
111 อนุบาลปรางทิพย์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
112 ทองพูน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
113 อนุบาลสุดารักษ์ บางเขน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
114 บูรณะศึกษาแผนกอนุบาลทุ่งครุ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
115 อนุบาลจิตตานนท์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
116 จารุวรรณ 0 0 0 0 0 6 2 2 8
117 ศุภวรรณ 0 0 0 0 0 5 1 4 6
118 อนุบาลบูรณะศึกษา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
119 ธนบุรีศึกษา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
120 อนุบาลแย้มสอาด 0 0 0 0 0 2 1 0 3
121 อนุบาลสาริน 0 0 0 0 0 2 0 1 2
122 อนุบาลพรพิมพ์ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
123 ตรอกจันทน์วิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
124 สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
125 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 กุลวรรณศึกษา 0 0 0 0 0 0 6 0 6
127 วัดชนะสงคราม 0 0 0 0 0 0 1 2 1
128 เทพกาญจนา 0 0 0 0 0 0 0 4 0
129 กันตะบุตร 0 0 0 0 0 0 0 2 0
130 บางอ้อศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
131 เซนต์หลุยส์ศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมถ์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 180 159 151 490 858 648 452 663 1,958