สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กรุงเทพมหานคร
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 25 10 14 49 42 25 11 19 78
2 พิบูลอุปถัมภ์ 22 22 11 55 52 23 14 19 89
3 พญาไท 20 8 7 35 50 19 3 11 72
4 ราชวินิต 15 15 6 36 31 16 16 16 63
5 พระตำหนักสวนกุหลาบ 10 7 8 25 19 24 6 16 49
6 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 8 9 10 27 21 17 11 16 49
7 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) 8 6 2 16 32 12 9 6 53
8 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 7 4 6 17 31 14 6 11 51
9 สายน้ำทิพย์ 6 6 2 14 23 21 8 8 52
10 ประถมทวีธาภิเศก 6 4 3 13 20 7 5 7 32
11 วัดหงส์รัตนาราม 6 1 2 9 13 9 6 8 28
12 อนุบาลพิบูลเวศม์ 5 8 8 21 37 15 5 6 57
13 วัดอมรินทราราม 5 5 2 12 27 14 12 5 53
14 วัดอุทัยธาราม 5 4 3 12 16 5 9 9 30
15 อนุบาลวัดปรินายก 4 0 1 5 18 8 6 7 32
16 อนุบาลวัดนางนอง 3 3 4 10 21 8 9 11 38
17 สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 3 2 3 8 12 15 6 11 33
18 อรรถมิตร 3 2 0 5 9 11 7 6 27
19 แย้มสอาด 3 1 0 4 7 9 4 13 20
20 วัดบึงบัว 3 1 0 4 4 2 2 3 8
21 วัดยายร่ม(วัฒนราษฎร์รังสรรค์) 3 1 0 4 4 0 0 0 4
22 วัดเวตวันธรรมาวาส 3 0 3 6 15 8 4 12 27
23 พิบูลประชาสรรค์ 3 0 2 5 9 7 6 9 22
24 วัฒนาวิทยาลัย 2 5 2 9 15 10 4 6 29
25 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 2 3 2 7 11 8 7 10 26
26 ประถมนนทรี 2 2 4 8 9 10 6 8 25
27 วัดพลับพลาชัย 2 2 1 5 12 4 8 5 24
28 วัดโสมนัส 2 1 2 5 9 1 2 10 12
29 ราชวินิตประถมบางแค 2 1 1 4 11 15 8 12 34
30 ไทยคริสเตียน 2 1 1 4 5 1 2 1 8
31 อุดมศึกษา 2 0 2 4 10 8 10 9 28
32 วัดลาดกระบัง (ศีลาภิรัตอุปถัมภ์) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
33 วัดหนัง 1 3 3 7 11 8 7 15 26
34 โฆสิตสโมสร 1 2 1 4 13 10 4 8 27
35 บางกอกทวิวิทย์ 1 2 1 4 6 8 6 5 20
36 ขจรโรจน์วิทยา 1 2 0 3 6 7 2 5 15
37 วัดนาคนิมิตร 1 2 0 3 3 1 0 0 4
38 ดวงวิภา 1 1 4 6 8 7 3 7 18
39 วัดช่างเหล็ก 1 1 3 5 11 12 6 10 29
40 วัดด่าน 1 1 0 2 7 8 5 9 20
41 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 1 1 0 2 6 7 5 4 18
42 แสงอรุณ 1 1 0 2 5 5 0 8 10
43 จารุวัฒนานุกุล 1 1 0 2 5 2 2 0 9
44 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 1 0 2 1 1 2 4 4
45 ราชินี 1 0 2 3 4 1 0 4 5
46 วัดนาคปรก 1 0 1 2 4 7 0 0 11
47 เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ 1 0 1 2 2 3 0 6 5
48 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1 0 1 2 1 0 0 1 1
49 ปราโมชวิทยารามอินทรา 1 0 0 1 2 5 3 10 10
50 ชาญเวทย์ศึกษา 1 0 0 1 1 4 8 12 13
51 รัตนจีนะอุทิศ 1 0 0 1 1 0 1 1 2
52 กรุงเทพพิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
53 การเคหะท่าทราย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
54 จำนงค์วิทยา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
55 พรพิมพ์ พระราม 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 วัดโพธิ์ทอง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
58 อาร์บิส รัศมีบริทิชอินเตอร์เนชั่นแนล 1 0 0 1 1 0 0 0 1
59 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 0 3 2 5 13 5 5 3 23
60 วัดสังข์กระจาย(แจ่มวิชาสอน) 0 3 2 5 10 4 4 5 18
61 วลีรัตน์วิทยา 0 2 2 4 12 12 1 11 25
62 ปัญญาศักดิ์ 0 2 1 3 12 6 1 3 19
63 วัดประยุรวงศาวาส 0 2 1 3 9 9 7 5 25
64 สาธิตพัฒนา 0 2 1 3 1 7 5 8 13
65 สรรพาวุธวิทยา 0 1 2 3 5 5 6 6 16
66 ถนอมพิศวิทยา 0 1 1 2 6 1 2 4 9
67 โสมาภานุสสรณ์ 0 1 1 2 5 6 4 10 15
68 กสิณธรอาคาเดมี่ 0 1 1 2 3 3 1 6 7
69 พระมารดานิจจานุเคราะห์ 0 1 1 2 1 0 0 1 1
70 เชิดเจิมศิลป์ 0 1 0 1 9 11 6 7 26
71 ชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) 0 1 0 1 5 2 4 9 11
72 วัดเจ้ามูล 0 1 0 1 4 5 8 10 17
73 อรรถญาสาธิต 0 1 0 1 4 1 0 2 5
74 วัดชัยชนะสงคราม 0 1 0 1 1 7 5 6 13
75 สันติสุขวิทยา 0 1 0 1 1 6 4 5 11
76 ดลวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านบางกะปิ สำนักงานเขตบางกะปิ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
78 ไผทอุดมศึกษา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
79 ดาราคาม 0 0 2 2 10 8 12 9 30
80 พระหฤทัยดอนเมือง 0 0 2 2 7 9 4 14 20
81 ทุ่งมหาเมฆ 0 0 1 1 9 6 10 10 25
82 วาสุเทวี 0 0 1 1 7 9 5 11 21
83 โสมาภาพัฒนา 0 0 1 1 6 3 5 6 14
84 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) 0 0 1 1 6 3 5 3 14
85 อัสสัมชัญคอนแวนต์ สีลม 0 0 1 1 5 5 3 3 13
86 นิพัทธ์วิทยา 0 0 1 1 4 7 6 11 17
87 โสมาภา 0 0 1 1 4 5 7 10 16
88 เปี่ยมสุวรรณวิทยา 0 0 1 1 3 5 3 7 11
89 วรรัตน์ศึกษา 0 0 1 1 2 9 5 9 16
90 สตรีวรนาถ 0 0 1 1 2 4 4 1 10
91 สารสาสน์วิเทศธนบุรี 0 0 1 1 2 1 0 0 3
92 จันทรวิทยา 0 0 1 1 1 1 1 2 3
93 ศุภกรณ์วิทยา 0 0 1 1 1 0 2 4 3
94 ภารตวิทยาลัย 0 0 1 1 1 0 1 3 2
95 ดรุณสิกขาลัย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
96 พระราม ๙ กาญจนาภิเษก 0 0 1 1 1 0 0 0 1
97 สตรีวรนาถบางเขน 0 0 1 1 1 0 0 0 1
98 กฤตศิลป์วิทยา 0 0 0 0 7 4 6 9 17
99 มหาวีรานุวัตร 0 0 0 0 6 8 3 7 17
100 บูรณะศึกษา 0 0 0 0 6 7 4 9 17
101 กงลี้จงซัน 0 0 0 0 3 2 4 4 9
102 ชุมทางตลิ่งชัน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
103 สีตบุตรบำรุง 0 0 0 0 2 5 2 3 9
104 พิพัฒนา 0 0 0 0 2 2 2 4 6
105 เพาะปัญญา 0 0 0 0 2 1 0 3 3
106 อนุบาลทีปังกรรัศมีโชติ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
107 เบญวรรณศึกษา 0 0 0 0 2 0 5 0 7
108 จินดามณี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
109 ศานติวิทยา 0 0 0 0 1 2 8 6 11
110 เสสะเวชวิทยา 0 0 0 0 1 2 5 4 8
111 อนุบาลปรางทิพย์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
112 ทองพูน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
113 อนุบาลสุดารักษ์ บางเขน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
114 บูรณะศึกษาแผนกอนุบาลทุ่งครุ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
115 อนุบาลจิตตานนท์ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
116 จารุวรรณ 0 0 0 0 0 6 2 2 8
117 ศุภวรรณ 0 0 0 0 0 5 1 4 6
118 อนุบาลบูรณะศึกษา 0 0 0 0 0 3 0 0 3
119 ธนบุรีศึกษา 0 0 0 0 0 2 1 1 3
120 อนุบาลแย้มสอาด 0 0 0 0 0 2 1 0 3
121 อนุบาลสาริน 0 0 0 0 0 2 0 1 2
122 อนุบาลพรพิมพ์ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
123 ตรอกจันทน์วิทยา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
124 สารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ 0 0 0 0 0 1 0 2 1
125 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 กุลวรรณศึกษา 0 0 0 0 0 0 6 0 6
127 วัดชนะสงคราม 0 0 0 0 0 0 1 2 1
128 เทพกาญจนา 0 0 0 0 0 0 0 4 0
129 กันตะบุตร 0 0 0 0 0 0 0 2 0
130 บางอ้อศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
131 เซนต์หลุยส์ศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132 กองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา ในพระอุปถัมถ์ฯ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 220 180 165 565 922 668 459 674 2,049