ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนขจรโรจน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 77 เงิน 6  
8 โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 75 เงิน 8  
9 โรงเรียนบางบัว(เพ่งตรงจิตรวิทยาคาร) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 74 เงิน 9  
10 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 74 เงิน 9  
11 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 72 เงิน 11  
12 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 71 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 70 เงิน 13  
14 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 69 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 69 ทองแดง 14  
16 โรงเรียนดาราคาม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 68 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 64 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 64 ทองแดง 18  
20 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 64 ทองแดง 18  
21 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 62 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 56 เข้าร่วม 22  
23 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 54 เข้าร่วม 23  
24 โรงเรียนวัดเจ้ามูล สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 38 เข้าร่วม 24  
25 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
26 โรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
27 โรงเรียนสตรีวรนาถ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
28 โรงเรียนอุดมศึกษา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
29 โรงเรียนเปี่ยมสุวรรณวิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน