ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนราชวินิต สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 89 ทอง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 89 ทอง 5  
7 โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 87 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 86 ทอง 8  
9 โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 84 ทอง 9  
10 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81 ทอง 10  
11 โรงเรียนเชิดเจิมศิลป์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81 ทอง 10  
12 โรงเรียนไทยคริสเตียน สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 81 ทอง 10  
13 โรงเรียนอนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 76 เงิน 14  
15 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 73 เงิน 15  
16 โรงเรียนมหาวีรานุวัตร สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 71 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดพลับพลาชัย สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  
18 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน