ผลการแข่งขัน การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 97.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 94.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดโสมนัส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 94.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 93.98 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 93.97 ทอง 5  
6 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 91.98 ทอง 6  
7 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90.99 ทอง 7  
8 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90.98 ทอง 8  
9 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 90.95 ทอง 9  
10 โรงเรียนราชินี สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน