ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ระหว่าง วันที่ 5-29 พฤศจิกายน 2556

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 99 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดหนัง สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนพญาไท สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 59 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 48 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนวัดโสมนัส สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 39 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดอุทัยธาราม สพป. กรุงเทพมหานคร เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน